M V H

Medelsvensken

Medelsvenskens konsumtion orsakar utsläpp på 8 ton CO2e per år. (Källa: Naturvårdsverket 2010)

Världsmedel

Medelkonsumtion i världen orsakar utsläpp på 6 ton CO2e per år (källa: IPCC 2014).

Hållbar utveckling

Den hållbara nivån ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa.

ton CO2e/år

Om Klimatkontot

Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet www.ivl.se. Denna version av Klimatkontot har utvecklats för Hallå konsument av IVL Svenska Miljöinstitutet och Naturvårdsverket 2014. Detta är en uppdatering av den version som togs fram 2009 av IVL Svenska Miljöinstitutet inom ett gemensamt projekt tillsammans med Naturvårdsverket, Stiftelsen Futura, E.ON, Skanska, Stockholms stad, Göteborgs stad, Umeå kommun, Malmö stad, Svenska Kyrkan, Sveriges Ingenjörers Miljöfond och Naturskyddsföreningen.

Genom att ge information och möjligheten att beräkna utsläpp av växthusgaser fungerar Klimatkontot som ett verktyg i arbetet med att minska klimatpåverkan från individens konsumtion. Som användare har du möjlighet att snabbt få en indikation om hur du ligger jämfört med medelsvensken och en hållbar nivå. Du kan också hitta mer grundlig information såsom tips på hur du kan minska dina utsläpp och vilken påverkan styrmedel har på samhällets utsläpp av växthusgaser. För mer detaljerad information om hur beräkningarna görs, se Klimatkontot Metod (pdf).

www.klimatkontot.se hittar du grundversionen av Klimatkontot. Förutom denna version finns några kommun-anpassade versioner där utseende, funktioner och beräkningar skiljer sig något åt. Av logotyp i sidfoten framgår vilken version som visas. Klimatkontot finns tillgängligt på båda svenska och engelska men underliggande data, beräkningar och antaganden bygger på svenska förhållanden.

Frågor och övriga synpunkter på Klimatkontot kan skickas till klimatkontot[at]ivl.se.

Om Klimatkontot Arrow  |   Hjälp Arrow  |  
Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL är ett fristående forskningsinstitut som sedan 1966 arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.