0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
M V H

Medelsvensken

Medelsvenskens konsumtion orsakar utsläpp på 9 ton CO2e per capita och år. (Källa: Naturvårdsverket 2019)

Världsmedel

Medelkonsumtion i världen orsakar utsläpp på drygt 5 ton CO2e per capita och år.

Hållbar utveckling

Den hållbara nivån ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa.

ton CO2e/år

Vet du hur stor ditt hushålls årliga elanvändning är?

Om du fyller i din årliga elanvändning används den för att beräkna utsläppen från elen. Om du inte vet din årliga elförbrukning får du svara på några fler frågor, och de svaren används i stället.

Visste du att...

Elektriska apparater i ett hushåll kan stå för upp till 17 procent av hushållets elförbrukning?
(Källa: Fortum (n.d))

Hur stor är hushållets förbrukning av el på ett år?

Inkludera hushållets totala elanvändning (kWh/år). Klimatkontot subtraherar den beräknade elförbrukningen för uppvärmning av bostaden automatiskt. Om du har fritidshus, lägg till elförbrukningen även för det.

Hur använder du el hemma?

Vilka kyl- och frysskåp finns i hemmet?

Visste du att...

2021 ändrades energimärkningen av produkter från den tidigare skalan A + + + - D och ersätts istället av A – G. Energimärkningen gäller för till exempel kylar, frysar, tvättmaskiner och diskmaskiner och den skall vägleda konsumenterna till att kunna välja energieffektiva produkter. Leta efter dem när du köper nya apparater!
(Källa: Energimyndigheten (2021))

Hur använder du hemelektronik (TV, dator mm)?

Visste du att...

Det för datorer och annan hemelektronik finns ett flertal frivilliga energimärkningar såsom TCO, Svanen och EU Eco Label?
(Källa: Energimyndigheten (2018))

Hur länge brukar du duscha?

Ange dina genomsnittliga dusch- och badvanor per dag. Ett bad motsvarar en 11-15 minuters dusch.

Har du snålspolande kranar och duschmunstycken hemma?

Visste du att...

Nya kranar kan minska energianvändningen för varmvatten med nästan 40 %. Ett snålspolande duschmunstycke kan minska vattenåtgången, och därmed energin som går åt, med ungefär hälften.
(Källa: Energimyndigheten (2019))

Hur använder du varmvatten hemma?

Visste du att...

Du kan spara energi genom att diska i maskin istället för att handdiska? Detta förutsätter dock att du inte sköljer av disken i rinnande varmvatten.
(Källa: Energimyndigheten (2017))

Om Klimatkontot Arrow  |   Hjälp Arrow  |  
Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL är ett fristående forskningsinstitut som sedan 1966 arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.