M V H

Medelsvensken

Medelsvenskens konsumtion orsakar utsläpp på 9 ton CO2e per capita och år. (Källa: Naturvårdsverket 2019)

Världsmedel

Medelkonsumtion i världen orsakar utsläpp på drygt 5 ton CO2e per capita och år.

Hållbar utveckling

Den hållbara nivån ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa.

ton CO2e/år

Hjälp

Klimatkontot beräknar dina personliga utsläpp av växthusgaser uppdelade i de fyra kategorierna (Bostad, Resor, Mat och Konsumtion) som du kommer åt genom att klicka på fliken "Snabba svar!". Under varje kategori finns ett antal frågor att besvara där vissa frågor måste slutföras för att dina utsläpp ska kunna beräknas. Du kan svara på kategorierna i vilken ordning du vill och kan när som helst gå in på resultatsidan för att se ditt resultat utifrån de frågor du har besvarat.

Frågorna i ”Snabba svar” har valts för att täcka in de aktiviteter som orsakar stora utsläpp och/eller områden där individen har stor möjlighet att påverka, medan ”Fler frågor tack” innehåller kompletterande frågor för mindre påverkande kategorier.

Ditt resultat inom de fyra kategorierna samt totalresultatet visas i stapeldiagrammet till vänster och uppdateras så fort du avslutar en ny kategori. När du har fyllt i alla frågor kan du jämföra dina utsläpp med antingen medelsvensken, vilket motsvarar utsläppen orsakade av sånt som konsumeras av en genomsnittlig svensk under ett år, med världsmedborgaren eller med en hållbar nivå på utsläppen. Det hållbara intervallet motsvarar olika uppskattningar på vilken nivå utsläppen per person bör ligga på år 2050 för att uppsatta klimatmål ska kunna nås.

Klimatkontot har testats med webbläsaren Microsoft Edge.

Om Klimatkontot Arrow  |   Hjälp Arrow  |  
Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL är ett fristående forskningsinstitut som sedan 1966 arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.