0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
M V H

Medelsvensken

Medelsvenskens konsumtion orsakar utsläpp på 9 ton CO2e per capita och år. (Källa: Naturvårdsverket 2019)

Världsmedel

Medelkonsumtion i världen orsakar utsläpp på drygt 5 ton CO2e per capita och år.

Hållbar utveckling

Den hållbara nivån ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa.

ton CO2e/år

  Område Besvarade kategorier Mina utsläpp
Bostad Bostad  0 av 3 0,0 ton CO2e
Resor Resor  0 av 6 0,0 ton CO2e
Mat Mat  0 av 9 0,0 ton CO2e
Konsumtion Konsumtion  0 av 8 0,0 ton CO2e
Totalt  0 av 26 0,0 ton CO2e
Offentlig konsumtion är inte inräknat i ditt resultat och inkluderar de utsläpp som orsakas av produktion av sådant som finansieras med skattemedel. Dessa utgör ca. 1 ton CO2e per person och år (Naturvårdsverket 2019). Dessa utsläpp kan individen främst påverka indirekt, t.ex. genom röstsedeln.
Minska min klimatpåverkan
Om alla gjorde som jag
Styrmedel som leder till minskade utsläpp
Om Klimatkontot Arrow  |   Hjälp Arrow  |  
Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL är ett fristående forskningsinstitut som sedan 1966 arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.