0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
M V H

Medelsvensken

Medelsvenskens konsumtion orsakar utsläpp på 9 ton CO2e per capita och år. (Källa: Naturvårdsverket 2019)

Världsmedel

Medelkonsumtion i världen orsakar utsläpp på drygt 5 ton CO2e per capita och år.

Hållbar utveckling

Den hållbara nivån ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa.

ton CO2e/år

Snabba svar räcker för att få ett resultat, om du vill kan du sedan fylla i "Fler frågor tack!" för att få en mer komplett beräkning över din klimatpåverkan.

Vilken typ av hus bor du i?

Flerbostadshus är ett hus där flera bostäder delar en ingång, till exempel en lägenhet i lamellhus eller punkthus. Småhus inkluderar bland annat en- eller tvåfamiljsvillor, radhus och kedjehus.

Hur stor är bostadens uppvärmda yta?

Ange ytan i kvadratmeter:

Visste du att...

Den genomsnittliga uppvärmda ytan är 149 kvadratmeter för småhus och 74 kvadratmeter för hushåll i flerbostadshus?
(Källa: Energimyndigheten)

Hur många bor i bostaden?

Detta justerar så att utsläppen från bostaden räknas ut för bara en person.

Vilken typ av el används för hushållsel?

För information om hur Klimatkontot beräknar miljöpåverkan från elproduktion, se metoddokumentet som finns länkat längst ner på sidan under Om klimatkontot.

Visste du att...

Hos många elbolag kan man välja miljömärkt eller ursprungsmärkt el?

Hur använder du värme hemma?

Vilken är husets dominerande värmekälla?

Alternativen utgör de vanligaste renodlade uppvärmningsformerna för småhus. Om flera alternativ passar, välj den uppvärmningsform som används mest.

Vad har du för temperatur inomhus?

Välj den temperatur ni brukar ha inomhus under den del av året då huset är uppvärmt.

Visste du att...

En grads sänkning av inomhustemperaturen kan spara 5 % av energin till uppvärmning?
(Källa: E.ON)

Vilken är lägenhetens dominerande värmekälla?

Alternativen utgör de vanligaste renodlade uppvärmningsformerna för lägenheter. Om flera alternativ passar, välj den uppvärmningsform som används mest.

Vad har du för temperatur inomhus?

Välj den temperatur du brukar ha inomhus under den del av året då huset är uppvärmt.

Visste du att...

En grads sänkning av inomhustemperaturen kan spara 5 % av energin till uppvärmning?
(Källa: E.ON)

Om Klimatkontot Arrow  |   Hjälp Arrow  |  
Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL är ett fristående forskningsinstitut som sedan 1966 arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.