0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
M V H

Medelsvensken

Medelsvenskens konsumtion orsakar utsläpp på 9 ton CO2e per capita och år. (Källa: Naturvårdsverket 2019)

Världsmedel

Medelkonsumtion i världen orsakar utsläpp på drygt 5 ton CO2e per capita och år.

Hållbar utveckling

Den hållbara nivån ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa.

ton CO2e/år

Hur mycket reser du med buss?

Visste du att...

10300 bussar i landets kollektivtrafik and 26% som drivs av biogas
(Källa: Energigas, 2021)

Hur mycket reser du med tåg?

Visste du att...

Trafikverket i huvudsak köper in förnybar el till all elektrisk tågdrift i Sverige?
(Källa: Trafikverket (2020))

Hur mycket reser du med vanlig färja? T.ex. Finlandsfärja.

Ange restiden i timmar/år:

Visste du att...

Skrovform, drivlina, bränsle och körstil påverkar bränsleförbrukningen i en motorbåt?
(Källa: IVL (2013))

Hur mycket reser du med snabbfärja? T.ex. Gotlandsfärjan eller pendelfärja.

Ange restiden i timmar/år:

Om du har fritidsbåt, hur många liter bränsle förbrukas per år?

Liter bensin eller diesel per år:

Hur mycket reser du med motorcykel?

Ange sträckan i mil/år:

Hur mycket reser du med moped?

Ange sträckan i mil/år:

Om Klimatkontot Arrow  |   Hjälp Arrow  |  
Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL är ett fristående forskningsinstitut som sedan 1966 arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.