0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
M V H

Medelsvensken

Medelsvenskens konsumtion orsakar utsläpp på 9 ton CO2e per capita och år. (Källa: Naturvårdsverket 2019)

Världsmedel

Medelkonsumtion i världen orsakar utsläpp på drygt 5 ton CO2e per capita och år.

Hållbar utveckling

Den hållbara nivån ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa.

ton CO2e/år

Snabba svar räcker för att få ett resultat, om du vill kan du sedan fylla i "Fler frågor tack!" för att få en mer komplett beräkning över din klimatpåverkan.

Hur lång är din sammanlagda flygtid per år?

En resa tur och retur till New York är ca 16 h, till Bangkok ca 20 h, och till Barcelona ca 7 h. Ange både resor privat och i tjänsten, timmar/år:

Visste du att...

Det finns stora osäkerheter i omfattningen av den extra klimatpåverkan som uppkommer genom att flyget orsakar utsläpp högt i atmosfären?
(Källa: Transportstyrelsen (2019))

Åker du bil?

Ange först hur många mil du åker taxi respektive lånebil eller bil i bilpool. Svara sedan på om du har egen bil (en eller två). Ta med alla resor, såsom till mataffären, träningen och sommarstugan, när du uppskattar antalet åkta mil.

Visste du att...

Det lönar sig att bli medlem i en bilpool om du kör mellan 200 och 1 100 mil per år? Kör du mindre än 200 mil per år eller bara vid några få tillfällen är förmodligen hyrbil ett bättre alternativ. Taxi kan fungera som ett bra komplement till kollektivtrafik.
(Källa: Bilpool (n.d))

Hur mycket kör du bil 1?

Ange sträckan i mil/år:

Visste du att...

Medelsvensken förflyttar sig ca 40 km per dag? Av den stäckan sker cirka tre fjärdedelar med bil.
(Källa: Trafikverket)

Vilket bränsle används mest i bilen?

Visste du att...

Svensk 95-oktanig bensin innehåller en liten del etanol inblandat?
(Källa: Nätverket för transporter och miljön)

Hur stor är denna bils genomsnittliga bränsleförbrukning?

Ange genomsnittlig bränsleförbrukning i liter bränsle eller normalkubikmeter gas. Du behöver inte räkna ut vad förbrukningen av fordonsgas motsvarar i bensin.

Visste du att...

För att kunna klassas som "miljöbil" idag får bilen förbruka max 5,0 liter bensin (eller 4,5 liter diesel) per 100 km?
(Källa: Konsumentverket)

Hur mycket kör du din andra bil?

Ange sträckan i mil/år:

Visste du att...

Medelsvensken förflyttar sig ca 40 km per dag? Av den stäckan sker cirka tre fjärdedelar med bil.
(Källa: Trafikverket)

Vilket bränsle används mest i din andra bil?

Med el avses pluginbilar samt plugin-hybrider som huvudsakligen framförs via eldrift, d.v.s. inte elhybrider vars elbatteri laddas under körning.

Visste du att...

Svensk 95-oktanig bensin innehåller en liten del etanol inblandat?
(Källa: Nätverket för transporter och miljön)

Hur stor är denna bils genomsnittliga bränsleförbrukning?

Ange genomsnittlig bränsleförbrukning i liter bränsle eller normalkubikmeter gas (för gasbil), per mil. Du behöver inte räkna ut vad förbrukningen av fordonsgas motsvarar i bensin.

Visste du att...

För att kunna klassas som "miljöbil" idag får bilen förbruka max 5,0 liter bensin (eller 4,5 liter diesel) per 100 km?
(Källa: Konsumentverket)

Om Klimatkontot Arrow  |   Hjälp Arrow  |  
Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL är ett fristående forskningsinstitut som sedan 1966 arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.